Wednesday, January 23, 2013

MUHAJIR NAMA


Muhajir Nama by Munawwar Rana

muhajir hain magar hum aik dunia chaur aye hain
tumhare paas jitna hai hum utna chaur aye hain

No comments:

Post a Comment