Friday, September 2, 2011

Dilawar Figar - Mazahiya - Zindagi Hai Aik Sangum Par_clip1.wmv


Dilawar Figar - serious Nazm Ghalib at the end
----------------------------------------------
hazar logoan ne chaha ke us ke sath chalain
magar wo pehle bhi tanha tha ab bhi tanha hay

No comments:

Post a Comment